OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

BezHluku s.r.o. je prevádzkovateľ internetového obchodu „https://www.zvukova-izolacia.sk“ a prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. a v žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny alebo e-mailový kontakt.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenia kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného alebo telefonického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo na zmenu alebo odstránenie osobných údajov, po kontaktovaní predávajúceho.